Ole Hogstadsveg 5

Tilbygg til vertikaldelt tomannsbolig. Prosjektert av Runa og Steffen i 2007. Prosjektet omfattet i tillegg ombygging av eksisterende planløsning og nytt inngangsparti.