Klubbhus Trond - statusKlubbhuset er under bygging - her noen skisser av det planlagte utearealet.