Steffen var en av arkitektene som ble intervjuet i Adresseavisas serie "Arkitektens favoritter" i 2010. Artikkelen kan leses her:
http://www.adressa.no/forbruker/hjem/article1498651.ece