Bjørke Arkitektur AS

startet opp 1. februar 2011 og er et arkitektkontor som eies av Runa Bjørke og Steffen Wellinger.

Litt om oss:

Runa

Sivilarkitekt MNAL
Utdannelse fra NTNU i Trondheim i 1998.

Har vært ansatt på arkitektkontorene Svingen Arkitekter AS og Madsø Sveen Arkitekter AS i Trondheim i tillegg til prosjektsamarbeid med Steffen (Steffensark).
Praksis og erfaring fra større og mindre prosjekter innenfor kategoriene bolig, hotell, kontor, offentlige bygg, næringsbygg m.m. og har også jobbet mye med områdeplanlegging og reguleringsplansaker.
Daglig leder i Bjørke Arkitektur AS.Steffen

Sivilarkitekt MNAL/ Dipl.ing.
Utdannelse fra Universität Stuttgart, Tyskland i 1998.

Er nå ansatt i full stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for Arkitektur og Billedkunst, NTNU, Trondheim med undervisning i komplekse bygg som fagområde.
Praksis og erfaring fra større og mindre prosjekter innenfor kategoriene badeanlegg, kontor, offentlige bygg, bolig, næringsbygg m.m. I tillegg flere konsulentoppdrag i forbindelse med undervisning, arkitektkonkurranser etc.

Har vært ansatt ved Per Knudsen Arkitektkontor AS, Trondheim i tillegg til egen praksis Steffensark.